Magnes ferrytowy – prostopadłościan 30x20x6

Magnes ferrytowy – prostopadłościan 30x20x6
Przed zamówieniem produktu prosimy o zapoznanie się z warunkami bezpieczeństwa i obsługi.

W magazynie
Ilość        Cena za sztukę bez VAT Cena za sztukę z VAT Oszczędności
1 szt 1,00 zł 1,23 zł 0 %
17 szt 0,95 zł 1,17 zł 5 %
986 szt 0,85 zł 1,05 zł 15 %
10342
8595133909747
1,23 zł/1 szt 1,00 zł Bez VAT

Parametry

Typ silniejszy anizotropowy
Siła oderwania (kg) 1,4
Siła oderwania (N) 14
Właściwości magnetyczne MF35
Wysokość C (mm) ? 6
Odporność cieplna 250 °C
Waga (g) 17,45
Oznaczenie FMA-B (30x20x6)
Szerokość B (mm) ? 20
Długość A (mm) ? 30
Tolerancją (± %) 2
Zgodnie z kształtem Bloki

Opis uzupełniający

Podane wartości siły rozrywania dla niektórych produktów zostały zmierzone w idealnych warunkach określonych przez środowisko testowe. Wartości te mogą się jednak różnić w zależności od konkretnego rodzaju środowiska, w którym na przykład warunki pracy i późniejsze zużycie mogą wpływać na skuteczność produktu. Pomiary nie zostały jednak wykonane dla wszystkich produktów i w takich przypadkach stanowią jedynie szacunki lub wewnętrzne obliczenia pomocnicze sprzedawcy. Podane wartości należy zatem traktować jako orientacyjne, a Sprzedawca oświadcza, że nie stanowią one opisu towarów pod względem cech uzgodnionych w umowie sprzedaży na podstawie art. 6 lit. a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, zmieniającej rozporządzenie (UE) 2017/2394 i dyrektywę 2009/22/WE oraz uchylającej dyrektywę 1999/44/WE. W celu określenia dokładnej wartości siły zrywającej w konkretnym przypadku konieczne jest przeprowadzenie rzeczywistego pomiaru. W przypadku, gdy wykryte wartości siły odrywającej nie są dla Ciebie wystarczające, ponieważ nie odpowiadają podanym wartościom, możesz skorzystać z gwarantowanej opcji zwrotu w ciągu 30 dni na warunkach określonych tutaj: https://e-shop.magsy.pl/zwrot-towaru/ i zakupić silniejszy magnes. Te 30 dni służą jedynie do przetestowania towarów, po czym sprzedawca może odmówić zwrotu.

16 innych produktów z tej kategorii: