Magnes ferrytowy – prostopadłościan 30x15x8

Magnes ferrytowy – prostopadłościan 30x15x8
Przed zamówieniem produktu prosimy o zapoznanie się z warunkami bezpieczeństwa i obsługi.

Ilość        Cena za sztukę bez VAT Cena za sztukę z VAT Oszczędności
1 szt 1,30 zł 1,60 zł 0 %
17 szt 1,24 zł 1,52 zł 5 %
986 szt 1,11 zł 1,36 zł 15 %
10318
8595133909587
W magazynie
1,60 zł/1 szt 1,30 zł Bez VAT
W magazynie

Parametry

Typ silniejszy anizotropowy
Siła oderwania (kg) 1,2
Siła oderwania (N) 12
Właściwości magnetyczne MF25
Wysokość C (mm) ? 8
Odporność cieplna 200 °C
Waga (g) 17,1
Oznaczenie FMA-B (30x15x8)
Szerokość B (mm) ? 15
Długość A (mm) ? 30
Tolerancją (± %) 2
Zgodnie z kształtem Bloki

Ważne informacje

Podane wartości siły rozrywania dla niektórych produktów zostały zmierzone w idealnych warunkach określonych przez środowisko testowe. Wartości te mogą się jednak różnić w zależności od konkretnego rodzaju środowiska, w którym na przykład warunki pracy i późniejsze zużycie mogą wpływać na skuteczność produktu. Pomiary nie zostały jednak wykonane dla wszystkich produktów i w takich przypadkach stanowią jedynie szacunki lub wewnętrzne obliczenia pomocnicze sprzedawcy. Podane wartości należy zatem traktować jako orientacyjne, a Sprzedawca oświadcza, że nie stanowią one opisu towarów pod względem cech uzgodnionych w umowie sprzedaży na podstawie art. 6 lit. a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, zmieniającej rozporządzenie (UE) 2017/2394 i dyrektywę 2009/22/WE oraz uchylającej dyrektywę 1999/44/WE. W celu określenia dokładnej wartości siły zrywającej w konkretnym przypadku konieczne jest przeprowadzenie rzeczywistego pomiaru. W przypadku, gdy wykryte wartości siły odrywającej nie są dla Ciebie wystarczające, ponieważ nie odpowiadają podanym wartościom, możesz skorzystać z gwarantowanej opcji zwrotu w ciągu 30 dni na warunkach określonych tutaj: https://e-shop.magsy.pl/zwrot-towaru/ i zakupić silniejszy magnes. Te 30 dni służą jedynie do przetestowania towarów, po czym sprzedawca może odmówić zwrotu.

16 innych produktów z tej kategorii: