Expresowe doręczenie

Bezpłatna dostawa

zamów powyżej 199,00 zł
Menu

Koszyk 0 PLN 0

Teraz podajemy ceny z VAT

Właściwości magnetyczne magnesów neodymowych (od 20 °C)

TypMagnetyzm szczątkowy (Br)Koercja (Hcb)

Koercja wewnętrzna (Hcj)

Gęstość energii (BH max)
 mTkGskA/mkOekA/mkOekJ/m³MGOe
VMM - odporność cieplna do 80 °C
VMM5-N38 1220-1300 12.2-13.0 >=876 >=11.0 >=955 >=12.0 287-318 36-40
VMM6-N40 1260-1320 12.6-13.2 >=876 >=11.0 >=955 >=12.0 302-334 38-42
VMM7-N42 1290-1350 12.9-13.5 >=876 >=11.0 >=955 >=12.0 318-350 40-44
VMM8-N45 1320-1380 13.2-13.8 >=876 >=11.0 >=955 >=12.0 334-366 42-46
VMM9-N48 1370-1430 13.7-14.3 >=876 >=11.0 >=955 >=12.0 358-390 45-49
VMM10-N50 1400-1450 14.0-14.5 >=876 >=11.0 >=955 >=12.0 374-406 47-51
VMM11-N52 1420-1480 14.2-14.8 >=836 >=10.5 >=876 >=11.0 390-442 49-53
VMM12-N54 1450-1510 14.5-15.1 >=836 >=10.5 >=876 >=11.0 406-438 51-55
VMM M - odporność cieplna do 100 °C
VMM3M-N38M 1220-1300 12.2-13.0 >=915 >=11.5 >=1114 >=14.0 287-318 36-40
VMM4M-N40M 1260-1320 12.6-13.2 >=939 >=11.8 >=1114 >=14.0 302-334 38-42
VMM5M-N42M 1290-1350 12.9-13.5 >=963 >=12.1 >=1114 >=14.0 318-350 40-44
VMM6M-N45M 1320-1380 13.2-13.8 >=987 >=12.4 >=1114 >=14.0 334-366 42-46
VMM7M-N48M 1370-1430 13.7-14.3 >=1019 >=12.8 >=1114 >=14.0 358-390 45-49
VMM8M-N50M 1400-1450 14.0-14.5 >=1043 >=13.1 >=1114 >=14.0 374-406 47-51
VMM9M-N52M 1420-1480 14.2-14.8 >=1059 >=13.3 >=1114 >=14.0 390-442 49-53
VMM H - odporność cieplna do 120 °C
VMM4H-N35H 1170-1240 11.7-12.4 >=876 >=11.0 >=1353 >=17.0 263-295 33-37
VMM5H-N38H 1220-1300 12.2-13.0 >=915 >=11.5 >=1353 >=17.0 287-318 36-40
VMM6H-N40H 1260-1320 12.6-13.2 >=939 >=11.8 >=1353 >=17.0 302-334 38-42
VMM7H-N42H 1290-1350 12.9-13.5 >=963 >=12.1 >=1353 >=17.0 318-350 40-44
VMM8H-N44H 1310-1370 13.1-13.7 >=979 >=12.3 >=1353 >=17.0 326-358 41-45
VMM9H-N46H 1340-1400 13.4-14.0 >=995 >=12.5 >=1353 >=17.0 342-374 43-47
VMM10H-N48H 1370-1430 13.7-14.3 >=1011 >=12.7 >=1274 >=16.0 358-390 45-49
VMM11H-N50H 1400-1450 14.0-14.5 >=1027 >=12.9 >=1274 >=16.0 374-406 47-51
VMM SH - odporność cieplna do 150 °C
VMM3SH-N33SH 1140-1210 11.4-12.1 >=852 >=10.7 >=1592 >=20.0  247-279 31-25
VMM4SH-N35SH  1170-1240  11.7-12.4 >=876 >=11.0 >=1592 >=20.0 263-295 33-37
VMM5SH-N38SH  1220-1290 12.2-12.9  >=915 >=11.5 >=1592 >=20.0 287-318 36-40
VMM6SH-N40SH  1260-1320 12.6-13.2  >=939 >=11.8 >=1592 >=20.0 302-334 38-42
VMM7SH-N42SH 1290-1350  12.9-13.5  >=963 >=12.1 >=1592 >=20.0 318-350 40-44
VMM8SH-N44SH  1310-1370  13.1-13.7  >=979 >=12.3 >=1592 >=20.0 326-358 41-45
VMM9SH-N46SH 1340-1400 13.4-14.0 >=995 >=12.5 >=1592 >=20.0 342-374 43-47
VMM10SH-N48SH  1370-1430  13.7-14.3  >=1011 >=12.7 >=1592 >=20.0 358-390 45-49
VMM UH - odporność cieplna do 180 °C
VMM3UH-N30UH 1080-1160 10.8-11.6 >=812 >=10.2 >=1990 >=25.0 223-255 28-32
VMM4UH-N33UH 1140-1210 11.4-12.1 >=852 >=10.7 >=1990 >=25.0 247-276 31-35
VMM5UH-N35UH 1170-1240 11.7-12.4 >=876 >=11.0 >=1990 >=25.0 263-295 33-37
VMM6UH-N38UH 1220-1290 12.2-12.9 >=915 >=11.5 >=1990 >=25.0 287-318 36-40
VMM7UH-N40UH 1260-1320 12.6-13.2 >=939 >=11.8 >=1990 >=25.0 302-334 38-42
VMM8UH-42UH 1290-1350 12.9-13.5 >=963 >=12.1 >=1990 >=25.0 318-350 40-44
VMM EH - odporność cieplna do 200 °C
VMM3EH-N30EH 1080-1150 10.8-11.5 >=812 >=10.2 >=2388 >=30.0 223-255 28-32
VMM4EH-N33EH 1140-1210 11.4-12.1 >=852 >=10.7 >=2388 >=30.0 247-279 31-35
VMM5EH-N38EH 1220-1290 12.2-12.9 >=915 >=11.5 >=2388 >=30.0 287-318 36-40
VMM6EH-N40EH 1260-1320 12.6-13.2 >=939 >=11.8 >=2388 >=30.0 302-334 38-42
VMM AH - odporność cieplna do 230 °C
VMM3AH-N28AH 1040-1120 10.4-11.2 >=772 >=9.7 >=2786 >=35.0 207-239 26-30
VMM4AH-N30AH 1080-1150 10.8-11.5 >=812 >=10.2 >=2786 >=35.0 223-255 28-32
VMM5AH-N33AH 1140-1210 11.4-12.1 >=852 >=10.7 >=2786 >=35.0 247-279 31-35
VMM6AH-N35AH 1170-1240 11.7-12.4 >=876 >=11.0 >=2786 >=35.0 263-295 33-37

Wartości przesunięcia: 1.0 Kgs=100 mT, 1.0 Koe=79.6KA/m, 1.0 MGOe=7.96 KJ/m3

Maksymalna temperatura pracy w zamkniętym polu magnetycznym

TypVMM 5 -12VMM 3M - 9MVMM 4H - 11HVMM 3SH - 10SHVMM 3UH - 8UHVMM 3EH - 6EHVMM 3AH - 6AH
°C do 80 do 100 do 120 do 150 do 180 do 200 do 230

Powiadomienia o nowościach

Nie przegap żadnej promocji

Wszystkie ceny w naszym sklepie podajemy z VAT (brutto)


Copyright 2015 MAGSY Sp. z o.o |

Master Card Paysec Visa Visa E PayU

Regulamin e-sklepu

I.    Definicje

 1. Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Klientów oraz prawa i obowiązki Magsy, jak również sposób zawierania i wykonywania Umów i Umów Sprzedaży;
 2. Sklep – sklep internetowy dostępny pod domeną e-shop.magsy.pl, którego właścicielem jest Magsy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 3. Magsy – Magsy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowskich Górach, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000333095, NIP: 6452488486, będąca stroną zawieranych z Klientami Umów i Umów Sprzedaży Produktów;
 4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także jednostka organizacyjna i osoba prawna, które zawierają z Magsy Umowę lub Umowę Sprzedaży Produktów; Klientami Sklepu są zarówno podmioty posiadające Konto w Sklepie, jak i podmioty, które składają jednorazowe zamówienia bez przejścia procedury Rejestracji;
 5. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta dobrowolnie przez Klienta z Magsy z chwilą potwierdzenia Rejestracji;
 6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, której przedmiotem są Produkty i zawierana jest pomiędzy Magsy a Klientem Sklepu na zasadach określonych w Regulaminie;
 7. Produkty – produkty magnetyczne, w tym w szczególności magnesy, soczewki magnetyczne, separatory magnetyczne, miotły magnetyczne inne towary o właściwościach magnetycznych, stanowiące przedmiot Umów Sprzedaży;
 8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, narzędzie informatyczne umożliwiające zebranie w jednym miejscu interesujących Klienta Produktów;
 9. Rejestracja – procedura prowadząca do utworzenia Konta, umożliwiającego późniejszą identyfikację Klienta podczas korzystania ze Sklepu na podstawie adresu e-mail i hasła;
 10. Konto – zbiór zasobów i uprawnień w Sklepie przypisanych konkretnemu Klientowi, bezpłatnie prowadzony przez Magsy dla Klienta, który dokonał Rejestracji w Sklepie;
 11. Konsument – konsument w rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny.

II.    Informacje ogólne

 1. Sklep prowadzony jest przez Magsy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowskich Górach.
  Dane:
  • NIP:          6452488486
  • Regon:       241258648
  • adres:          ul. Zagórska 159, 42-680 Tarnowskie Góry
  • tel.:             32 768 34 56   
  • e-mail:       sklep@magsy.pl, magsy@magsy.pl
 2. Regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu, w tym w szczególności sprzedaży Produktów, a także prawa i obowiązki Klientów oraz prawa i obowiązki Magsy.
 3. Prawem właściwym dla Umów i Umów Sprzedaży zawieranych na podstawie postanowień Regulaminu jest prawo polskie.

III.    Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Magsy udostępnia platformę transakcyjną, w ramach której możliwe jest zawieranie Umów i Umów Sprzedaży Produktów oraz umieszczanie przez Klientów danych służących do ich identyfikacji (Klienci zarejestrowani).
 2. Klient, w celu skorzystania ze Sklepu, musi dysponować urządzeniem spełniającym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Magsy. Urządzenie to musi więc pozwalać na dostęp do sieci Internet oraz posiadać program służący do przeglądania jej zasobów, obsługujący technologię Plików „cookies”, a także posiadać konto poczty e-mail.
 3. Magsy może wprowadzić do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, pliki „cookies”. Pliki „cookies” umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta i są wykorzystywane przez Magsy w celu ułatwienia korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów w Sklepie. Klient może w każdym momencie włączyć lub wyłączyć możliwość korzystania przez Magsy z plików „cookies” poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej.
 4. Klient, korzystający z usług świadczonych przez Magsy, jest objęty zakazem dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

IV.    Rejestracja w Sklepie

 1. Możliwość nabycia Produktów posiadają zarówno zarejestrowani Klienci, tj. podmioty posiadające Konto w Sklepie, jak i Klienci, którzy składają jednorazowe zamówienia bez przejścia procedury Rejestracji.
 2. Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest dobrowolne i bezpłatne. Zarejestrowani Klienci mają możliwość m.in. śledzenia historii swoich zamówień, powtarzania dotychczas złożonych zamówień.
 3. W celu rozpoczęcia procesu Rejestracji Klient podaje swoje dane (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres mailowy i hasło, a jeśli nie jest Konsumentem – dane identyfikujące swoje przedsiębiorstwo). Wszelkie dane podawane są przez Klienta dobrowolnie i służą zawarciu Umowy i założeniu Konta.
 4. Po dokonaniu czynności, o których mowa w punkcie IV.3 powyżej i naciśnięciu na przycisk „zarejestruj się”, powstaje Konto Klienta oraz wysłany zostaje e-mail potwierdzający założenie konta. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Magsy a Klientem na czas nieokreślony, której przedmiotem jest dostęp do usług świadczonych przez Magsy i prowadzenie Konta Klienta. Klient uzyskuje dostęp do Konta po wpisaniu adresu e-mail i hasła w odpowiednich polach Sklepu, w jego prawej górnej części (logowanie).
 5. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Magsy drogą elektroniczną (związanych z prowadzeniem Konta) mogą być składane poprzez ich przesłanie na adres e-mail sklep@magsy.pl. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie transakcji oraz krótki opis reklamacyjny. Magsy dołoży wszelkich starań, aby złożone reklamacje były niezwłocznie rozpatrzone, nie później niż w terminie 14 dni od ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany podczas Rejestracji adres e-mail.
 6. Klient może rozwiązać Umowę zawartą z Magsy dotyczącą określonego Konta, bez wskazania przyczyny, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@magsy.pl. Po upływie okresu wypowiedzenia Magsy usunie Konto Klienta.
 7. Z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w związku z naruszeniem przez Klienta postanowień Regulaminu, Umowa na prowadzenie Konta może zostać rozwiązana przez Magsy z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.

V.    Warunki sprzedaży

 1. Przedmiotem Umów Sprzedaży mogą być Produkty prezentowane w Sklepie w ramach poszczególnych kategorii.
 2. Umowy Sprzedaży w Sklepie zawierane są w poniższy sposób:
  a)    Klient wybiera Produkt poprzez kliknięcie na przycisk „kupić”. Po dokonaniu wyboru Produktu, określa liczbę jego sztuk lub metrów długości. Następnie Klient może kontynuować zakupy lub przejść dalej celem zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu poprzez wybranie opcji „do kasy”.
  b)    Po przejściu do kasy, Klient określa sposób dostawy (przesyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub odbiór osobisty w siedzibie Magsy) oraz zapłaty (płatność przy odbiorze przesyłki od kuriera, przedpłata on-line na konto bankowe Magsy, płatność kartą płatniczą, przedpłata na podstawie faktury pro forma, płatność za pośrednictwem PayU).
  c)    Następnie Klient podaje swoje dane: imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, ewentualnie uwagi dodatkowe i – jeśli nie jest Konsumentem – dane swojego przedsiębiorstwa.
  d)    Ostatnim etapem jest podsumowanie zamówienia. Po sprawdzeniu danych swojego zamówienia, Klient składa zamówienie naciskając na przycisk: „Wyślij zamówienie i zapłać”.
 3. Magsy wysyła na adres mailowy Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia, które określa jego szczegóły.
 4. Umowa Sprzedaży wybranych Produktów zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia w przesłanej przez Magsy wiadomości e-mail. Nie dotyczy to Klientów będących Konsumentami, z którymi Umowa Sprzedaży Produktów zostaje zawarta z chwilą zakończenia procedury określonej w punkcie V.2 lit. a) – d) powyżej, tj. po kliknięciu przez Klienta na przycisk: „Wyślij zamówienie i zapłać”.  
 5. Wszelkie dane podawane są przez Klienta dobrowolnie i służą zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktu.
 6. Czas realizacji zamówienia uwzględniający czas przygotowania Produktu i dostawę wynosi 2-3 dni roboczych, nie dłużej niż 30 dni roboczych. Magsy jest zobowiązane dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

VI.    POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Magsy udziela gwarancji na Produkty, z wyjątkiem ich zużywalnych elementów.
  Gwarant:                               Magsy Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach
  Adres:                                   ul. Zagórska 159, 42-680 Tarnowskie Góry
  Czas trwania:                         2 lata
  Obszar obowiązywania:        Polska
  Zakres odpowiedzialności Magsy:    Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w Produkcie. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych i utraty namagnesowania wskutek używania Produktów w sposób niezgodny z zaleceniami Producenta. 
  Uprawnienia Klienta:        Jeśli Produkt nie ma deklarowanych w Sklepie właściwości, Magsy jest zobowiązane do zwrotu zapłaconej ceny Produktu, wymiany produktu lub jego naprawy.  
 2.  Gwarancja, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady Produktów, których dotyczą postanowienia ust. 3 i następne poniżej.
 3. Reklamacja Klienta w związku z niezgodnością Produktu z Umową Sprzedaży może zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@magsy.pl  i powinna określać co najmniej:
  • dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację;
  • uwagi do przesłanego Produktu stanowiącego przedmiot Umowy Sprzedaży;
  • żądany przez Klienta sposób usunięcia zarzucanego naruszenia (np. wymiana Produktu na Produkt wolny od wad, usunięcie wady, obniżenie ceny, odstąpienie od Umowy Sprzedaży, chyba że wada jest nieistotna).
 4. Magsy udzieli elektronicznej odpowiedzi na reklamację w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia jej otrzymania.
 5. W razie bezskutecznego zakończenia procesu reklamacyjnego, istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient ma prawo złożyć wniosek o mediację lub wniosek do polubownego sądu konsumenckiego działającego przy właściwym terenowo Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Dane adresowe znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Klient może także skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego (lub miejskiego) rzecznika konsumentów lub dotowanych ze środków publicznych organizacji konsumenckich.  
 6. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Prawo to nie przysługuje w stosunku do Produktów wykonanych według specyfikacji tego Klienta (np. folii i pasków magnetycznych o rozmiarach dopasowanych do indywidualnych potrzeb Klienta oraz niestandardowych magnesów spoza oferty prezentowanej w Sklepie).
 7. Prawo odstąpienia wykonywane jest poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 8. Sklep dokona zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny Produktu wraz z kosztami dostawy Produktu do Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Koszt odesłania Produktu pokrywa Klient i nie podlega on zwrotowi.

VII.    Przetwarzanie danych osobowych użytkowników sklepu internetowego

 1. Podanie przez użytkownika danych osobowych ma charakter w pełni dobrowolny, ale ich niepodanie uniemożliwi Administratorowi rejestracje konta użytkownika. W przypadku składania zamówienia podanie danych osobowych jest warunkiem skutecznego zawarcia umowy, wykonania (realizacji zamówienia) i rozliczenia usługi zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 2. Administratorem danych osobowych użytkownika jesteśmy My– MAGSY Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-680 Tarnowskie Góry), przy ul. Zagórskiej 159, wpisana do KRS pod nr 0000333095, NIP:6452488486.
 3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z Nami pisząc na adres e-mail: magsy@magsy.pl
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celach: - rejestracji konta użytkownika w sklepie internetowym Administratora – e-shop.magsy.pl na podstawie wyrażonej zgody (poprzez wyraźne działanie – żądanie rejestracji) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, - zawarcia umowy oraz realizacji i rozliczenia wybranej przez użytkownika usługi, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności ustaw podatkowych oraz przepisów o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, - realizacji przez Administratora prawnie uzasadnionych interesów, w postaci ochrony przed ewentualnymi roszczeniami o charakterze prywatnoprawnym oraz publicznoprawnym związanymi z wykonaniem umowy będącej podstawą wystawienia faktury, a także wykonywania przez nas praw związanych z takimi roszczeniami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 5. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być: - podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytów finansowo-prawnych oraz inne o podobnym charakterze w celu zapewnienia Administratorowi obsługi księgowej, prawnej, audytów finansowo-prawnych oraz innej o podobnym charakterze, - podmioty świadczące usługi kurierskie lub spedycyjne w celu wykonania usługi dostawy zakupionego towaru, - podmiot świadczący usługi hostingowe w celu wykonywania na rzecz Administratora usługi przechowywania danych użytkowników na zabezpieczonym serwerze, - podmiot świadczący usługi IT w celu wykonywania na rzecz Administratora usługi pomocy technicznej w odniesieniu do danych przetwarzanych w systemie informatycznym.
 6. Dane osobowe nie będą udostępniane w żaden sposób innym podmiotom, za wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego.
 7. Przekazane przez użytkownika dane osobowe przechowywane będą przez okres przedawnienia roszczeń o charakterze prywatnoprawnym oraz publicznoprawnym (w szczególności zobowiązania podatkowe) związanych z wykonaniem umowy. Następnie zostaną usunięte.
 8. Na podstawie przekazanych danych osobowych nie będą podejmowane wobec użytkownika jakiekolwiek zautomatyzowane decyzje, nie będziesz podlegał profilowaniu o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Jednocześnie informujemy, że każdemu użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
 1. żądania od nas w każdym czasie dostępu do przekazanych danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 3. prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do innego Administratora,
 4. prawo sprzeciwu wobec operacji przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 6. prawo do żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących danych osobowych z prowadzonych przez nas zbiorów
 7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ewentualne naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych.

VIII.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient może zapisać się do serwisu rozsyłającego wiadomości o nowościach w Sklepie (newsletter) poprzez udostępnienie swojego adresu e-mail w miejscu wskazanym w Sklepie i potwierdzenie kliknięciem na przycisk: „Wyślij”.  
 2. Wypisanie się z listy newsletter’a możliwe jest poprzez wybranie opcji: „Usuń mnie z listy” dostępnej w mailu aktywującym newsletter.
 3. Magsy zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności z powodu zmian w obowiązujących przepisach prawa lub zmian organizacyjnych w Sklepie.
 4. O zmianie Regulaminu Magsy poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu. Zarejestrowani Klienci otrzymają również odpowiednią informację na podane adresy e-mail. Magsy poinformuje, które postanowienia Regulaminu ulegają zmianom, oraz na czym polegają te zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania jej do wiadomości Klientów. Do Umów Sprzedaży zawartych przed tą datą zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia Umów i Umów Sprzedaży.
 5. W przypadku zmiany Regulaminu przez Magsy, zarejestrowani Klienci mogą wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu.

Download

Korzystamy z usług sprawdzonych firm kurierskich

DPDOdbiór osobisty

Płatność: oferujemy następujące formy płatności

COD: PobranieCARD: PayUPI: Przedpłata