Niebezpieczeństwo obrażeń i pękanie magnesów

Magnesy są bardzo silne, należy obchodzić się z nimi bardzo ostrożnie. Niebezpieczne jest zwłaszcza spontaniczne przyciąganie się dwóch lub większej liczby magnesów do siebie lub do materiału ferromagnetycznego. Istnieje ryzyko urazów palców. Zalecamy stosowanie rękawic ochronnych. Gdy wspomniane magnesy przyciągną się razem mogą pęknąć. Magnesy są bardzo kruche.
 
 
 
 

Silne pole magnetyczne

Silne pole magnetyczne może spowodować uszkodzenie urządzeń elektronicznych w ich sąsiedztwie (TV, komputery, dyski twarde, zegarki, karty kredytowe, ...). Należy trzymać  magnesy z dala od tych obiektów.
 
 
 
 
 

Połykanie magnesów

W przypadku połknięcia magnesy mogą powodować poważne szkody dla zdrowia. Dlatego magnesy należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 
 
 
 
 

Magnes neodymowy kontra magnes ferrytowy

Magnesy ferrytowe mogą zostać uszkodzone przez silne pole magnetyczne magnesów neodymowych. Dlatego też należyprzechowywaćjeoddzielnie.
 
 
 
 
 
 

Odporność cieplna magnesów

Każdy magnes ma określoną odporność na temperaturę. Powyżej tej temperatury może dojść do uszkodzenie magnesu. Nie wolno narażać magnesów na wyższe temperatury niż te, dla których są one przeznaczone.
 
 
<h3kardiostimulátor< h3="" style="box-sizing: border-box;" data-mce-style="box-sizing: border-box;">
 
 
 

Rozrusznik serca

Osoby z rozrusznikami serca i wszczepionymi stymulatorami serca nie powinny pracować z magnesami.
 
 
 
 
 

Koroazja magnesów

Materiał, z którego wykonane są magnesy, jest podatny na korozję. W związku z tym, należy szczególnie uważać na powierzchnię magnesu. Przechowywać je w suchym miejscu i zapobiegać uszkodzeniom powierzchni.