ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I UŻYWANIA

UWAGA: ZAWIERA SILNE MAGNESY, PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEGO DOKUMENTU PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYWANIA MAGNESÓW

 

POŁKNIĘCIE MAGNESÓW: Magnesów nie wolno połykać ani wdychać. Przyciąganie magnesów znajdujących się w ciele może spowodować poważne obrażenia oraz wymaga natychmiastowej interwencji medycznej. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Magnesy nie są zabawką.

ODDZIAŁYWANIE POLA MAGNETYCZNEGO NA OTOCZENIE: Należy zachować odpowiednią odległość od telewizorów, nagrywarek oraz wszelkich urządzeń i mediów magnetycznych, takich jak na przykład dyski twarde komputerów, karty kredytowe i karty do bankomatu, urządzenia do zapisywania danych. Aparaty fotograficzne, telefony oraz smartfony posiadają niemagnetyczne media do zapisywania pamięci. Statyczne pole magnetyczne w pobliżu tych urządzeń nie może więc powodować usunięcia danych. W naszym sklepie internetowym oferujemy nawet magnetyczny uchwyt na telefon komórkowy. Nie można jednakże wykluczyć, że bardzo silne pole magnetyczne może oddziaływać i potencjalnie uszkodzić części mechaniczne lub wbudowane głośniki tychże urządzeń.

PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE MAGNESÓW: Magnesy neodymowe zostały wykonane z metalu i przewodzą elektryczność. Dzieci mogą próbować włożyć magnesy do gniazda i spowodować w ten sposób porażenie prądem elektrycznym. Należy upewnić się, że dzieci nie bawią się w ten sposób magnesami.

NEBEZPIECZEŃSTWO URAZU: Duże, przede wszystkim neodymowe magnesy, posiadają bardzo dużą siłę przyciągania. Nieuważne i chaotyczne używanie magnesów może spowodować przycięcie palców lub skóry między magnesami. UWAGA: może to spowodować powstanie siniaków i stłuczeń. Bardzo duże, przede wszystkim neodymowe magnesy, mogą spowodować złamania. Przy pracy z większymi magnesami należy nosić mocniejsze rękawice ochronne.

MAGNESY I SERCE: Magnesy mogą wpływać na działanie rozruszników serca oraz wbudowanych defibrylatorów serca. Rozrusznik serca może przełączyć się w tryb testowy i spowodować nagłą niewydolność serca. Defibrylator może przestać działać. Mając te urządzenia, należy zachować odpowiednią odległość od magnesów. Należy poinformować pozostałe osoby posiadające tego typu urządzenia, by nie zbliżały się zbytnio do magnesów.

NIEBEZPIECZEŃSTWO URAZU: Magnesy są bardzo delikatne. Zderzające się ze sobą magnesy mogą pęknąć, a ostre wióry mogą zostać wyrzucone na odległość nawet kilku metrów i uszkodzić wzrok. Z magnesami należy obchodzić się ostrożnie i uważnie, unikając kolizji magnesów ze sobą. UWAGA: Magnesy neodymowe są bardzo silne, mogą doskoczyć do siebie nawet z dużej odległości. Magnesy należy przechowywać w odpowiedniej odległości od siebie. Przy pracy z nimi należy stosować okulary ochronne. Należy również dbać o bezpieczeństwo osób, obserwujących pracę z magnesami.

OBRÓBKA MAGNESÓW: Zabrania się wiercenia, szlifowania lub jakiejkolwiek innej obróbki magnesów. Grozi ryzyko zapalenia. Możemy wykonać magnesy na indywidualne zamówienie.

ALERGIA NA NIKIEL: Magnesy neodymowe w większości przypadków zawierają nikiel, również te, które nie mają niklowanej powłoki. W przypadku niektórych osób może wystąpić reakcja alergiczna na nikiel. Alergia na nikiel może się rozwinąć w przypadku trwałego kontaktu z magnesami pokrytymi niklem, dlatego należy wystrzegać się kontaktu skóry z magnesami neodymowymi. Osoby mające alergię na nikiel muszą unikać kontaktu z magnesami.

PRACE Z UŻYCIEM MAGNESÓW: Przy stosowaniu magnesów do przenoszenia ładunków, zbyt dużych ładunków, ładunków z wadą materiału lub zmęczeniem technicznym, może  dojść do upadku ładunku. Podane siły odrywania są mierzone w idealnych warunkach bez oddziaływania jakichkolwiek czynników zewnętrznych oraz przede wszystkim z zachowaniem praktycznie zerowej przestrzeni powietrznej między magnesem a ładunkiem. Magnesów nie należy stosować do przenoszenia ładunków lub manipulacji nimi w miejscach, w których przemieszczają się ludzie.

WYSYŁKA MAGNESÓW: W przypadku wysyłania magnesów transportem lądowym lub lotniczym może w przypadku ich nieprawidłowego zapakowania dojść do oddziaływania na urządzenia nawigacyjne samolotu lub uszkodzenia linii segregujących urzędów pocztowych, w najgorszym przypadku może również dojść do wypadku. W przypadku wysyłania magnesów transportem lądowym lub lotniczym należy zapewnić idealne osłonięcie pola magnetycznego, np. przy użyciu blach magnetycznych, które należy włożyć między magnesy a ściany kartonu lub zapewnić taką odległość między magnesem a ścianą kartonu, by po jego zewnętrznej stronie nie pozostało żadne śladowe pole magnetyczne.

Zagrożenia dla zdrowia: Jak dotąd nie wykazano, by wpływ pola magnetycznego miał negatywny wpływ na zdrowie. To bardzo mało prawdopodobne, by pole magnetyczne przyczyniało się do powstania zagrożenia dla zdrowia. Jednak nie można tego wykluczyć całkowicie. Dlatego zalecamy wystrzegania się stałego, bezpośredniego kontaktu z magnesami. Zalecana bezpieczna odległość wynosi jeden metr.

KOROZJA MAGNESÓW: Magnesy neodymowe są bardzo podatne na korozję. Dlatego większość naszych magnesów neodymowych została pokryta niklem. Powłoka ta jednak nie zapewnia ochrony na stałe w przypadku stosowania magnesów na zewnątrz. Dlatego zalecamy stosować magnesy neodymowe wyłącznie w suchych wnętrzach lub odpowiednio chronić je przed wpływem czynników atmosferycznych. Należy zadbać o to, by powłoka pozostała nienaruszona. Magnesy ferrytowe oraz SmCo nie są podatne na korozję, nie ma potrzeby nanosić na nie powłoki.

ODPORNOŚĆ TERMICZNA MAGNESÓW: Magnesy neodymowe są odporne na działanie temperatury w zakresie 80-200°C, w zależności od wybranego typu. W przypadku przekroczenia tego zakresu magnesy tracą swoją siłę magnetyczną. W przypadku klejenia magnesu nie należy stosować kleju, który wymaga utwardzania termicznego. Magnesy ferrytowe można stosować do maksymalnej temperatury 250°C. Dolna granica dla stosowania magnesów wynosi -40 °C.

UTYLIZACJA MAGNESÓW: Firma Magsy, będąca w pełni świadoma konieczności ochrony środowiska dla przyszłych pokoleń, kładzie nacisk na rozwój, innowacje oraz zastosowanie przyjaznych dla środowiska technologii i materiałów. MAGSY działa w zgodzie z europejską dyrektywą ograniczającą stosowanie niebezpiecznych substancji w produktach elektrycznych i elektronicznych. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów, np. poprzez wywóz do miejsca gromadzenia odpadów w celu ich segregacji. 

MAGNESY FERRYTOWE A MAGNESY NEODYMOWE: Silne magnesy neodymowe mogą spowodować zmianę kierunku działania pola magnetycznego, a nawet całkowitą demagnetyzację (utratę siły magnetycznej) magnesów ferrytowych. Dlatego magnesów neodymowych i magnesów ferrytowych nie należy zbliżać do siebie ani łączyć ich razem. Magnesy należy przechowywać w odległości co najmniej 10 cm od siebie.

NIEZPIECZEŃSTWO URAZU: Ze względów transportowych, w przypadku niektórych, szczególnie większych magnesów, podczas pakowania można zastosować cienkie, magnetyczne arkusze do osłony pola magnetycznego, które należy umieścić w opakowaniu ze wszystkich stron magnesu. UWAGA: istnieje niebezpieczeństwo pokaleczenia się arkuszami, dlatego należy zastosować odpowiednie rękawice ochronne i bardzo ostrożnie obchodzić się z magnesem podczas rozpakowywania, magnes pod wpływem siły magnetycznej będzie przyciągał metalowe arkusze.