MAGSY Sp. z o.o                                             
ul. Nakielska 35
42-600 Tarnowskie Góry

 
ING BANK ŚLĄSKI
76 1050 1230 1000 0090 3139 2559 
 
NIP: 645-24-88-486
REGON: 241258648
 
Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł
Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000333095, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS
 
Tel.: 32 768 34 56 (od godziny 8 do godziny 16)
Fax: 32 768 34 57

[email protected] - kontakt e-mail dotyczący zamówień.