Wysuwany rotacyjny separator magnetyczny MSVR 260x260/4 VVM-P-1-80-TP-RL

Przed zamówieniem produktu prosimy o zapoznanie się z warunkami bezpieczeństwa i obsługi.

51412
8595133933810
43 074,60 zł/szt 35 020,00 zł Bez VAT

Parametry

Tworzywo Stal nierdzewna DIN 1.4301 /AISI 304 / ČSN 1724 0
Liczba prętów magnetycznych 4
Średnica prętów magnetycznych 32 mm
Siła magnetyczna rury 7400 Gs
Siła oderwania na rurze 100 N
Masa całkowita 80 kg
Odporność termiczna magnesów 80 °C
Wejście/wyjście 260x260 mm
Obróbka powierzchniowa korpusu Obróbka powierzchni szklanymi mikrokulkami
Uszczelnienie Silikon - dopuszczony także do kontaktu z żywnością (ATEST)
Stan produktu Nowy
Siła magnetyczna w odległości. 1 mm 3.900 Gs
Siła magnetyczna w odległości. 5 mm 1.900 Gs
Silnik Nord, moc 250 W, 35 obr./min.
Masa płaszcza osłonowego (rur) 4,5 kg
Zabezpieczenie Zamek elektryczny (nie jest podłączony)
Elektroinstalace Nie jest elementem urządzenia, dochodzi do listwy zaciskowej silnika

Ważne informacje

Podane wartości siły rozrywania dla niektórych produktów zostały zmierzone w idealnych warunkach określonych przez środowisko testowe. Wartości te mogą się jednak różnić w zależności od konkretnego rodzaju środowiska, w którym na przykład warunki pracy i późniejsze zużycie mogą wpływać na skuteczność produktu. Pomiary nie zostały jednak wykonane dla wszystkich produktów i w takich przypadkach stanowią jedynie szacunki lub wewnętrzne obliczenia pomocnicze sprzedawcy. Podane wartości należy zatem traktować jako orientacyjne, a Sprzedawca oświadcza, że nie stanowią one opisu towarów pod względem cech uzgodnionych w umowie sprzedaży na podstawie art. 6 lit. a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, zmieniającej rozporządzenie (UE) 2017/2394 i dyrektywę 2009/22/WE oraz uchylającej dyrektywę 1999/44/WE. W celu określenia dokładnej wartości siły zrywającej w konkretnym przypadku konieczne jest przeprowadzenie rzeczywistego pomiaru. W przypadku, gdy wykryte wartości siły odrywającej nie są dla Ciebie wystarczające, ponieważ nie odpowiadają podanym wartościom, możesz skorzystać z gwarantowanej opcji zwrotu w ciągu 30 dni na warunkach określonych tutaj: https://e-shop.magsy.pl/zwrot-towaru/ i zakupić silniejszy magnes. Te 30 dni służą jedynie do przetestowania towarów, po czym sprzedawca może odmówić zwrotu.