Magnes ferrytowy – prostopadłościan 70x30x15

Magnes ferrytowy – prostopadłościan 70x30x15
Przed zamówieniem produktu prosimy o zapoznanie się z warunkami bezpieczeństwa i obsługi.

10321
12,01 zł/szt 9,77 zł Bez VAT

Parametry

Typ silniejszy anizotropowy
Siła oderwania (kg) 3,4
Siła oderwania (N) 34
Właściwości magnetyczne MF35
Wysokość C (mm) ? 15
Odporność cieplna 200 °C
Waga (g) 151.9
Oznaczenie FMA-A (50x8)
Szerokość B (mm) ? 30
Długość A (mm) ? 70
Tolerancją (± %) 2
Waga (lbs) 1,72
Zgodnie z kształtem Bloki

Ważne informacje

Podane wartości siły rozrywania dla niektórych produktów zostały zmierzone w idealnych warunkach określonych przez środowisko testowe. Wartości te mogą się jednak różnić w zależności od konkretnego rodzaju środowiska, w którym na przykład warunki pracy i późniejsze zużycie mogą wpływać na skuteczność produktu. Pomiary nie zostały jednak wykonane dla wszystkich produktów i w takich przypadkach stanowią jedynie szacunki lub wewnętrzne obliczenia pomocnicze sprzedawcy. Podane wartości należy zatem traktować jako orientacyjne, a Sprzedawca oświadcza, że nie stanowią one opisu towarów pod względem cech uzgodnionych w umowie sprzedaży na podstawie art. 6 lit. a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, zmieniającej rozporządzenie (UE) 2017/2394 i dyrektywę 2009/22/WE oraz uchylającej dyrektywę 1999/44/WE. W celu określenia dokładnej wartości siły zrywającej w konkretnym przypadku konieczne jest przeprowadzenie rzeczywistego pomiaru. W przypadku, gdy wykryte wartości siły odrywającej nie są dla Ciebie wystarczające, ponieważ nie odpowiadają podanym wartościom, możesz skorzystać z gwarantowanej opcji zwrotu w ciągu 30 dni na warunkach określonych tutaj: https://e-shop.magsy.pl/zwrot-towaru/ i zakupić silniejszy magnes. Te 30 dni służą jedynie do przetestowania towarów, po czym sprzedawca może odmówić zwrotu.

16 innych produktów z tej kategorii: