Magnes ferrytowy – prostopadłościan 13x8,4x4

Magnes ferrytowy – prostopadłościan 13x8,4x4
Przed zamówieniem produktu prosimy o zapoznanie się z warunkami bezpieczeństwa i obsługi.

Ilość        Cena za sztukę bez VAT Cena za sztukę z VAT Oszczędności
1 szt 0,51 zł 0,63 zł 0 %
50 szt 0,49 zł 0,60 zł 5 %
2000 szt 0,46 zł 0,57 zł 10 %
10000 szt 0,44 zł 0,54 zł 15 %
10300
8595133909402
W magazynie
0,63 zł/1 szt 0,51 zł Bez VAT
W magazynie

Parametry

Typ silniejszy anizotropowy
Siła oderwania (kg) 0,18
Siła oderwania (N) 1,8
Właściwości magnetyczne MF25
Wysokość C (mm) ? 4
Odporność cieplna 200 °C
Waga (g) 1,95
Oznaczenie FMA-B (13x8,4x4)
Szerokość B (mm) ? 8,4
Długość A (mm) ? 13
Tolerancją (± %) 2
Zgodnie z kształtem Bloki

Ważne informacje

Podane wartości siły rozrywania dla niektórych produktów zostały zmierzone w idealnych warunkach określonych przez środowisko testowe. Wartości te mogą się jednak różnić w zależności od konkretnego rodzaju środowiska, w którym na przykład warunki pracy i późniejsze zużycie mogą wpływać na skuteczność produktu. Pomiary nie zostały jednak wykonane dla wszystkich produktów i w takich przypadkach stanowią jedynie szacunki lub wewnętrzne obliczenia pomocnicze sprzedawcy. Podane wartości należy zatem traktować jako orientacyjne, a Sprzedawca oświadcza, że nie stanowią one opisu towarów pod względem cech uzgodnionych w umowie sprzedaży na podstawie art. 6 lit. a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, zmieniającej rozporządzenie (UE) 2017/2394 i dyrektywę 2009/22/WE oraz uchylającej dyrektywę 1999/44/WE. W celu określenia dokładnej wartości siły zrywającej w konkretnym przypadku konieczne jest przeprowadzenie rzeczywistego pomiaru. W przypadku, gdy wykryte wartości siły odrywającej nie są dla Ciebie wystarczające, ponieważ nie odpowiadają podanym wartościom, możesz skorzystać z gwarantowanej opcji zwrotu w ciągu 30 dni na warunkach określonych tutaj: https://e-shop.magsy.pl/zwrot-towaru/ i zakupić silniejszy magnes. Te 30 dni służą jedynie do przetestowania towarów, po czym sprzedawca może odmówić zwrotu.

16 innych produktów z tej kategorii: